O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 43 pracovníkov a 25 doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch a v 1 doméne.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.
Dňa 1.1.2014 sa zmenil názov Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky na Ústav robotiky a kybernetiky (ÚRK).

Vážení športoví priatelia! V piatok 12. decembra sa vo veľkej telocvični uskutoční prvý ročník turnaja zamestnancov a doktorandov FEI STU vo florbale. Tímy (5-8 členné) môžu tvoriť výhradne doktorandi a zamestnanci FEI STU. TIŠ zabezpečí v prípade potreby florbalové hokejky pre hráčov a brankársku výstroj. Prihlasovať svoje tímy môžete do 1. decembra 2014 u športového riaditeľa podujatia Mgr. Martina Májeka osobne alebo e-mailom na: martin.majek at stuba.sk. Bude sa hrať o Pohár dekana FEI STU a pozvanie na turnaj prijal aj riaditeľ TIŠ FEI STU Mgr. Peter Miklovič, PhD.

28. október, 2014 (14:00)
BC-300, Aula prof. Kneppa

Ponuka tém diplomových projektov pre inžinierske študijné programy Robotika a Kybernetika na letný semester akademického roka 2014/2015 (predmet Diplomový projekt 1).

V rámci riešenia projektu "Vývoj algoritmov riadenia diskrétnych udalostných systémov" boli pre Laboratórium softvéru riadiacich systémov zaobstarané modely priemyselných výrobných liniek firmy Fischertechnik, ktoré slúžia na praktické overovanie algoritmov. Projekt je financovaný Nadáciou Tatra banky E-Talent.

Robotika ÚRK sa prezentovala v rámci NATO EOD Demonstrations & Trials 2014. Podujatie sa konalo od 30. septembra do 2. októbra 2014 v Trenčíne. Zaujali sme. Ďalšie aktivity smerujú k spolupráci s Ministerstvom obrany SR pod hlavičkou NATO.

8.ročník najväčšieho festivalu vedy na Slovensku sa konal už tradične posledný septembrový piatok - 26. 9. 2014. Minulý rok sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 000 vedcov a výskumníkov, vyše 22 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo dovedna 177 000 návštevníkov. V stánku s názvom „Mobilné roboty okolo nás“ čakali na návštevníkov roboty ÚRK FEI STU.

Informácie k zimnému semestru

V rokoch 2013-2014 sa uskutočnilo štrnásť obhajob dizertačných prác doktorandov ústavu v študijných programoch Kybernetika a Automatizácia a riadenie.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS