O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 44 pracovníkov a 24 doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch a v 1 doméne. Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.
Dňa 1.1.2014 sa zmenil názov Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky na Ústav robotiky a kybernetiky (ÚRK).

Docent František Duchoň z Ústavu robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bol 04.02.2014 hosťom relácie Nočná pyramída.

8. júl, 2015 - 11. júl, 2015
Bratislava

Informácie k letnému semestru ak. roka 2014-2015

Začiatok výučby: 16.02.2014
Začiatok skúškového obdobia: 25.05.2015
Podrobný harmonogram

Rozvrhy a rozdelenie do skupín

FEI STU zorganizovala 28.01.2015 tradičný Deň otvorených dverí. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa všetko o ponúkaných študijných programoch, prijímacích skúškach a ďalších zaujímavých informáciách o študentskom živote. Na začiatok bola pripravená krátka prezentácia ústavov FEI STU, po ktorej nasledovala prehliadka fakulty, laboratórií a iných zaujímavostí.

Krátke interview s docentom Františkom Duchoňom k téme, ktorá súvisí so zákonmi robotiky.

Reportáže v médiách o schopnostiach robotov a budúcnosti robotiky. Diskutoval docent František Duchoň, roboty predvádzali Juraj Kostroš a ďalší doktorandi a pracovníci ÚRK.

Termíny prezentácií projektov študijného programu Aplikovaná informatika, doména IT v riadení.
Tímový projekt 1 (TP1): 27.01.2015
Bakalársky projekt 1 (BP1): 28.01.2015 (harmonogram)
Diplomový projekt 1 (DP1): 29.01.2015 (harmonogram)

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS