O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 44 pracovníkov a 24 doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch a v 1 doméne. Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.
Dňa 1.1.2014 sa zmenil názov Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky na Ústav robotiky a kybernetiky (ÚRK).

5. február, 2015 (13:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Krátke interview s docentom Františkom Duchoňom k téme, ktorá súvisí so zákonmi robotiky.

Reportáže v médiách o schopnostiach robotov a budúcnosti robotiky. Diskutoval docent František Duchoň, roboty predvádzali Juraj Kostroš a ďalší doktorandi a pracovníci ÚRK.

Termíny prezentácií projektov študijného programu Aplikovaná informatika, doména IT v riadení.
Tímový projekt 1 (TP1): 27.01.2015
Bakalársky projekt 1 (BP1): 28.01.2015 (harmonogram)
Diplomový projekt 1 (DP1): 29.01.2015 (harmonogram)

V rokoch 2013-2014 sa uskutočnilo sedemnásť obhajob dizertačných prác doktorandov ústavu v študijných programoch Kybernetika a Automatizácia a riadenie.

Ústav robotiky a kybernetiky sa stal členom EtherCAT Technology Group, čím sme získali prístup k informáciám dostupným len pre členov tejto skupiny. Bližšie informácie poskytne Ing. Michal Blaho, PhD.

Pohľad na prácu študentov počas posledného týždňa semestra. Na predmete Mobilné robotické systémy sa súťaží a na predmete Servopohony sa riadia rôzne pohonné systémy.

Ing. Zoltán Laszló zo spoločnosti Schneider Electric bol 11.12.2014 hosťom na prednáške predmetu Softvér riadiacich systémov. Téma prednášky: PlantStruxure a metódy systémoveho inžinierstva s UAG. Súčasťou prednášky boli aj názorné ukážky.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS