O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 40 pracovníkov a 26 doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch a v 1 doméne. Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

17. august, 2015 - 22. august, 2015
Smolenice
21. september, 2015 (08:00)
26. august, 2015 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
25. august, 2015 (10:30)
zasadačka ÚRK, D-424
25. august, 2015 (09:00)
zasadačka ÚRK, D-424

V rokoch 2013-2015 sa uskutočnilo dvadsať obhajob dizertačných prác doktorandov ústavu v študijných programoch Kybernetika a Automatizácia a riadenie.

Robust Controller Design - Vojtech Veselý, Danica Rosinová, Alena Kozáková, 2015
Robustné riadenie - Aplikácie - Vojtech Veselý, Ladislav Harsányi, 2015
Robustné riadenie dynamických systémov  - Vojtech Veselý, Ladislav Harsányi, 2008

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS