O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 44 pracovníkov a 24 doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch a v 1 doméne. Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.
Dňa 1.1.2014 sa zmenil názov Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky na Ústav robotiky a kybernetiky (ÚRK).

V akademickom roku 2015/2016 sa otvára bakalársky študijný program Robotika a kybernetika.
Viac informácií:

Bakalársky ŠP Priemyselná informatika v tomto ak. roku končí. Ponúkame Vám prestup na nový ŠP Robotika a kybernetika, ktorý je zostavený tak, že priamo nadväzuje na ŠP Priemyselná informatika. O prestup na nový študijný program treba požiadať vyplnením žiadosti a jej odovzdaním Mgr. A. Semanovej (D415).

25. máj, 2015
FEI STU

Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a spoločnosť Matador Holding, A.s. podpísali zmluvu o spolupráci. Stalo sa tak 27.04.2015.

Univerzita Komenského v Bratislave v sobotu 25. apríla 2015 opäť obhájila predošlé dve prvenstvá v súboji slovenských univerzitných osemveslíc na Dunaji. Na treťom ročníku Univerzitnej regaty Bratislava aj tento rok prekonala osemveslicu Slovenskej technickej univerzity. Tím UK si tak už po tretíkrát prevzal aj putovnú trofej.

V sobotu 25.04.2015 sa konala medzinárodná súťaž robotov ISTROBOT 2015. Toho roku už 15. ročník. Tlačová správa a viac info na robotika.sk.

Na FEI STU v Bratislave sa konala 23.04.2015 prehliadka prác ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť). Ústav robotiky a kybernetiky zabezpečoval v rámci prehliadky sekciu Robotika a kybernetika.

FEI STU v Bratislave už tradične vyhlasuje fakultnú prehliadku prác ŠVOČ (Študentská vedecká a odborná činnosť), ktorá sa bude konať dňa 23. apríla 2015. Prihlásiť sa môže každý študent bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave, záväzne najneskôr do 14. 4. 2015, s prácou do jednej z predbežných sekcií na príslušnom ústave.

Harmonogram sekcie Robotika a kybernetika

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS