O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 37 pracovníkov a 7 interných doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

FEI STU v Bratislave zorganizovala 19.10.2016 Deň otvorených dverí. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa všetko, čo potrebovali vedieť o ponúkaných študijných programoch, prijímacích skúškach a ďalšie zaujímavé informácie o študentskom živote na fakulte.

27. október, 2016 (15:00)
Klub zamestnancov FEI, blok B, prízemie

Boli aktualizované informácie k predmetu Projekt - Odborná prax pre ZS a LS ak.r. 2016/2017.

19. október, 2016
FEI STU
23. september, 2016 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Rozvrhy a rozdelenie do skupín pre poslucháčov 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika a poslucháčov 1. ročníka a 2. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika. Harmonogram pre dištančné štúdium: [pdf]

19. september, 2016

Informácie k štátnym skúškam: Bol zverejnený harmonogram štátnych skúšok (opr. termín) inžinierskeho študijného programu Robotika a kybernetika.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS