O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov a 9 interných doktorandov. Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

5. jún, 2018 - 7. jún, 2018
Vysoké Tatry - Tatranské Matliare

Obsah čísla: 80 rokov Slovenskej technickej univerzity, Konferencia História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky, Zlatá re-promócia strojárov a ďalšie zaujímavé články si môžete prečítať tu.

14. december, 2017 (14:00)
Klub zamestnancov FEI, blok B, prízemie

Dňa 4. 12. 2017 vymenoval prezident SR Andrej Kiska 30 nových vysokoškolských profesorov, medzi nimi aj nášho kolegu Ivana Sekaja, profesora v odbore Kybernetika. Srdečne blahoželáme!
Viac

23. október, 2017 (10:15)
zasadačka ÚRK, D-424
3. október, 2017
FEI STU
14. september, 2017 (09:00)
Aula Aurela Stodolu, SjF STU, Nám. slobody 17

Rozvrhy a rozdelenie do skupín pre poslucháčov 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika a poslucháčov 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS