Duchoň František

Duchoň František, doc. Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie robotiky
Telefón: +421 2 60291 349

Miestnosť: 

D612
  • Duchoň, František: Lokalizácia a navigácia mobilných robotov do vnútorného prostredia. - 1. vyd. - Bratislava : STU v Bratislave, 2012. - 162 s. - ISBN 978-80-227-3646-6
  • Duchoň, František: Snímače v mobilnej robotike. - 1. vyd. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. - 97 s. - ISBN 978-80-227-3801-9
  • Jurišica, Ladislav - Duchoň, František - Kaštan, Dušan - Babinec, Andrej: High Precision GNSS Guidance for Field Mobile Robots. In: International Journal of Advanced Robotic Systems. - Vol. 9 (2012), s. 169-178
  • Duchoň, František - Dekan, Martin - Jurišica, Ladislav - Vitko, Anton: Some Applications of Laser Rangefinder in Mobile Robotics. In: Journal of Control Engineering and Applied Informatics. - ISSN 1454-8658. - Vol. 14, No. 2 (2012), s. 50-57
  • Jurišica, Ladislav - Duchoň, František: Landmarks Detection with Laser Scanner. In: Metalurgija. Metallurgy. - ISSN 0543-5846. - Roč. 49, č. 2 (2010), s. 305-309
  • Jurišica, Ladislav - Vitko, Anton - Duchoň, František - Kaštan, Dušan: Statistical Approach to GPS Positioning of Mobile Robot. In: Control Engineering and Applied Informatics. - ISSN 1454-8658. - Vol. 12, No. 2 (2010), s. 44-51
Predmet Pozícia
Mobilné robotické systémy Garant, Prednášajúci
Výrobné systémy Garant, Prednášajúci
Riadenie mobilných robotov Garant, Prednášajúci
Vizuálne systémy Garant, Prednášajúci
1999 - 2005 FEI STU v Bratislave
  študent
  študijný odbor Automatizácia
2005 - 2005 Soderel SK, s.r.o
  programátor
   
2006 - 2009 ÚRPI, FEI STU v Bratislave
  doktorand
  vedný odbor Mechatronika
2008 Účasť na súťaži Robotour 2008
   
   
2009 - dodnes ÚRPI, FEI STU v Bratislave
  výskumný pracovník
   
2009 ÚRPI FEI STU v Bratislave
  odborná a propagačná činnosť v robotike
  Organizačný výbor súťaže Istrobot 2009, Propagácia URPI na Gymnáziu (Metodova 2, Bratislava), Účasť na súťaži Robotour 2009
2010 ÚRPI FEI STU v Bratislave
  odborná a propagačná činnosť v robotike
  Propagácia FEI STU na akcii Mladí pre perspektívy mladým (Trnava), Organizačný výbor súťaže Istrobot 2010, Prednáška na Letnej školy robotiky (Navigation + live demo), Natáčanie audiovizuálneho diela Mobilné robotické systémy
2010 FEI STU v Bratislave
  PhD.
  študijný odbor Automatizácia
2011  
   
  Propagácia URPI na Dni otvorených dverí FEI STU 2011
2011 FEI STU v Bratislave
  docent
  vedný odbor Automatizácia
2012 ÚRPI FEI STU v Bratislave
  Predseda sekcie Mechatronika na konferencii Modelovanie mechanických a mechatronických systémov 2012
  Organizácia prednášky prof. Dr. Dong Hwa Kima, (Južná Kórea): Enhancing Emotions: Fuzziness Mood and Physiological Effects for Emotional Robot
2012 ÚRPI FEI STU v Bratislave
  odborná a propagačná činnosť v robotike
  Propagácia URPI na Dni otvorených dverí FEI STU 2012 (organizácia pracoviska), Propagácia URPI na exkurzii SPŠ Nitra (organizácia pracoviska), Letná univerzita 2012 (prednáška + propagácia robotiky), Vedúci stánku Dni mobilnej robotiky na Elosys 2012
2013 ÚRPI FEI STU v Bratislave
  odborná a propagačná činnosť v robotike
  Propagácia ÚRPI na Dni otvorených dverí FEI STU 2013 (organizácia pracoviska). Organizácia predvádzania robotov na akcii spoločnosti Datalan - Datalan Awards 2012