Murgaš Ján

Murgaš Ján, prof. Ing. PhD.

Funkcia: 

 • Riaditeľ ústavu
 • Vedúci oddelenia

Zaradenie: 

 • Pedagóg
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 781

Miestnosť: 

D305

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

 • Blackstart of Combined Cycle Power Plants in Slovak Power system
  Murgaš, Ján -- Ernek, Martin
  Blackstart of Combined Cycle Power Plants in Slovak Power system. International Review of Automatic Control : IREACO Vol. 6, No. 2. s. 201--205. ISSN 1974-6059.
 • Význam veľkých vodných elektrární v havarijnom riadení ES
  Murgaš, Ján -- Ernek, Martin
  Význam veľkých vodných elektrární v havarijnom riadení ES. ATP Journal Roč. 20, č. 1. s. 42--43. ISSN 1335-2237.
 • Lekárska kybernetika v službách zvyšovania kvality života
  Murgaš, Ján -- Ernek, Martin -- Farkas, Ľudovít -- Hnát, Juraj -- Murgaš, Tomáš
  Lekárska kybernetika v službách zvyšovania kvality života. Transfer : Veda - výskum - prenos technológií do praxe Roč. 4, č. 3. s. 14--15. ISSN 1337-9747.
 • Model Reference Adaptive Control of Permament Magnet Synchronous Motor
  Tárník, Marián -- Murgaš, Ján
  Model Reference Adaptive Control of Permament Magnet Synchronous Motor. Journal of Electrical Engineering : Elektrotechnický časopis Vol. 62, No. 3. s. 117--125. ISSN 1335-3632.
 • Adaptívne riadenie dávkovania liečiv
  Poliačik, Michal -- Ernek, Martin -- Murgaš, Ján
  Adaptívne riadenie dávkovania liečiv. EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie Roč. 14, mimoriadne číslo. s. 156--159. ISSN 1335-2547.
 • Priame adaptívne riadenie spojitých procesov
  Murgaš, Ján -- Poliačik, Michal
  Priame adaptívne riadenie spojitých procesov. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013. 137 s. ISBN 978-80-227-4109-5.
 • A Robust MRAC Modification and Performance Improvement in the Presence of Uncertainties
  Poliačik, Michal -- Murgaš, Ján -- Farkas, Ľudovít -- Blaho, Michal
  A Robust MRAC Modification and Performance Improvement in the Presence of Uncertainties. In ALCOSP 2010 and PSYCO 2010. IFAC Workshop an Adaptation and Learning in Control and Signal Processing and IFAC Workshop on Periodic Control Systems : Antalya, Turkey, 26.-28.8.2010. IFAC, 2010.
 • Research on Preparing Control Engineers and Advanced Matlab Users
  Blaho, Michal -- Foltin, Martin -- Fodrek, Peter -- Murgaš, Ján
  Research on Preparing Control Engineers and Advanced Matlab Users. In Latest Trends on Engineering Education : 7th WSEAS International Conference on Engineering Education. Corfu, Greece, 22.-24.7.2010. WSEAS Press, 2010, s. 211--214. ISBN 978-960-474-202-8.
 • Reducing the Effect of Unmodeled Dynamics by MRAC Control Law Modification
  Miklovičová, Eva -- Murgaš, Ján -- Gonos, Michal
  Reducing the Effect of Unmodeled Dynamics by MRAC Control Law Modification. In Selected Topics in Modelling and Control Vol. 5. Bratislava: STU v Bratislave, 2007, s. 33--37. ISBN 978-80-227-2703-7.
 • Optimization of Excitation Control System Parameters
  Murgaš, Ján -- Sekaj, Ivan -- Miklovičová, Eva -- Foltin, Martin
  Optimization of Excitation Control System Parameters. WSEAS Transactions on Power Systems Vol. 1, No. 7. s. 1628--1633. ISSN 1790-5060.
Predmet Pozícia
Adaptívne riadenie Garant, Prednášajúci
Úvod do kybernetiky Garant
Sieťové systémy riadenia Garant
Systémové vedy Garant, Prednášajúci
Modelovanie a simulácie v Matlabe Garant
1970 - 1975 EF SVŠT Bratislava
  študent
  Technická kybernetika
1975 - 1979 KAR EF SVŠT
  vedecký ašpirant
  KDP „Stabilizácia elektrizačného systému metódou vektorovej funkcie Ljapunova"
1979 - 1986 KAR, KASR EF SVŠT
  odborný asistent
  predmety Základy automatizácie, Riadenie výrobných procesov, Teória riadenia, Riadenie technologických procesov, Projektovanie ASR, Riadiace systémy, Automatizácia výrobných procesov
1986 - 1996 FEI STU Bratislava
  docent
  odbor Automatizácia predmety Adaptívne riadenie technologických procesov, Automatizácia, Teória automatického riadenia
1996 FEI STU Bratislava
  univerzitný profesor
  Kybernetika
2001 - 2006 Katedra automatizovaných systémov riadenia FEI STU
  vedúci katedry
od 2007  Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU
  riaditeľ ústavu
od 2008  predseda Odborovej komisie doktorandského študijného programu
  9.2.7 kybernetika